Můstkové náhrady

Můstek je fixní řešení jednoho až čtyř chybějících zubů v řadě. Je tvořen vždy různým počet členů – korunek a mezičlenů spojených dohromady. Korunka je kotevní částí můstku. Představme si ji jako „čepičku“, která je pevně fixována na pahýl zubu sousedící s mezerou. Mezičlen nahrazuje chybějící zub. Tvoří ho plná korunka, redukovaná do skusu, atraumaticky nasedající na dáseň. Zhotovení můstku vždy sníží životnost tzv. pilířových kotevních zubů. Musíme si však uvědomit, že pokud vzniklou mezeru do dvou let nezaplníme, dochází k nevratným změnám/posunům okolních zubů – vystupování z lůžka, obnažování kořene, viklavost, citlivost, přetěžování zbývajících zubů v dutině ústní a zhoršení skusových podmínek. Můstek je zhotoven ve spolupráci s laboratoří cca do 14 dnů. Po nabroušení jsou živé zuby „obnažené“ a citlivé, proto je ihned zhotoven provizorní můstek. Životnost můstku nezávisí pouze na zvoleném materiálu, ale je do značné míry ovlivněna i spoluprací pacienta (správná hygiena, pravidelné kontroly) a stavem pahýlu před cementací.

Zhotovení můstku vždy předchází stanovení terapeutického plánu a podrobná kalkulace, kterou pacient schválí. Charakteristiky jednotlivých materiálů jsou uvedeny u konkrétních korunek. (proklik na celokovová, fasetovaná, metalokeramická, celokeramická)

Cena zahrnuje:

  • aplikace anestezie v případě živých zubů
  • individuelní výběr barvy, fotografická dokumentace
  • broušení zubu tzv. schůdkovou preparací pro jasný okraj protetické práce (snížení rizika vzniku kazu kolem korunky, snížení dráždění měkkých tkání v okolí zubu)
  • zavedení retrakčního vlákna (oddálí krčkovou dáseň, zvýrazní okraj práce pro laboranta)
  • otisk situace v ústech pacienta silikonovou otiskovací hmotou, otisk protiskusu alginátovou otiskovací hmotou, registrace mezičelistních vztahů
  • zhotovení provizorního můstku razidlovou metodou v ordinaci nebo laboratorně při dlouhodobějším provizoriu
  • práce laboratoře (modelace, materiál)
  • kontrola konstrukce při rozsáhlejších můstcích
  • při další návštěvě cementace, doartikulace, nácvik hygieny