Fotokompozitní výplně

Estetická, „bílá“ výplň pro všechny typy defektů, která se nejvíce podobá vlastním zubním tkáním. K jejímu ukotvení stačí odstranit pouze kazivé ložisko, není nutné preparovat speciální tvar. Vzhledem k chemické vazbě ke zbytku zubu je potřebná dlouhodobě dobrá kvalita zubní hygieny a nutné pravidelné kontroly rtg snímky. Zhotovení fotokompozitní výplně je časově náročnější (min. 30 minut), proto je nutné si sjednat termín zhotovení s dostatečným předstihem.

Ošetření zahrnuje:

  • aplikaci anestezie
  • odstranění případné nevyhovující výplně, odvrtání všech kazem postižených zubních tkání s pomocí caries – detectoru (barevný indikátor kazu)
  • aplikaci Kofferdamu (gumové blány) pro zajištění suchého pracovního pole
  • úprava zubu pro připojení materiálu – leptání 37 % gelem kyseliny fosfoforečné, bonding (nanesení vazebného systému)
  • zhotovení vlastní výplně v několika vrstvách a vytvrzení pomocí LED polymerační lampy (okamžité ztuhnutí)
  • artikulace a doleštění výplně pomocí leštících nástrojů (pro lepší estetiku, hygienu i trvanlivost výplně)