Amalgámová výplň

Tmavá, „stříbrná“ výplň do neviditelných částí dutiny ústní. Její hlavní nevýhodou je nutnost většího odstranění zdravých zubních tkání a možná toxicita vzhledem k obsahu rtuti. Proto se v těhotenství dnes již zhotovování amalgámových výplní nedoporučuje. Ve větším rozsahu působí jako klín na zbylé části zubu a může způsobit mikroprasklinky vedoucí až k odumření zubní dřeně.

Ošetření zahrnuje:

  • odstranění případné nevyhovující výplně, odvrtání všech kazem postižených zubních tkání s pomocí caries – detectoru (barevný indikátor kazu)
  • dle hloubky kazu případné nanesení podložkového materiálu, zhotovení výplně za použití kapslového amalgámu (dodržené přesné dávkování pro lepší trvanlivost a nižší toxicitu)
  • dotvarování povrchu pomocí ručních ořezávačů a hladítek
  • definitivní doleštění lze provést až při další návštěvě