Ošetření kořenových kanálků

Root canal treatment

Při rozsáhlém poškození zubu, vedoucímu k odumření nervu, je ošetření kořenových kanálků poslední možností záchrany zubu před jeho vytržením. K odumření zubu dochází nejčastěji důsledkem hlubokého kazu, následkem úrazu či dlouhodobým drážděním. Je nutné zdůraznit, že se jedná o časově náročné ošetření. Čím dříve se zánět odhalí, tím vyšší je procento úspěšnosti jeho léčby. Úspěšné ošetření vede k plně funkční dostavbě korunkové části a začlenění zubu do skusu. V dnešní době je ošetření kořenových kanálků jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví stomatologie.

Ošetření zahrnuje:

  • aplikace anestezie
  • odstranění všech výplní, odvrtání kazem postižených zubních tkání s pomocí caries – detectoru (barevný indikátor kazu)
  • při rozsáhlé ztrátě zubních tkání tzn. preendodontická dostavba fotokompozitním materiálem (dostavba obvodových stěn zubu)
  • aplikace Kofferdamu (gumové blány) pro zajištění suchého pracovního pole (výhodou přehlednější pole, zamezení kontaminace slinou, možnost užití silnějších výplachových roztoků)
  • zhotovení přístupu do dřeňové dutiny, nalezení vstupů do kořenových kanálků a měření jejich délky pomocí apexlokátoru (přístroj fungující na základě impedance) a digitálního rtg snímku
  • strojové rozšíření a opracování pomocí Ni-Ti kořenových nástrojů (zkrácení a zkvalitnění ošetření, snížení rizika zalomení nástroje, možnost ošetření i silně zakřivených a úzkých kanálků)
  • dodržení výplachového protokolu
  • následné hermetické zaplnění kořenových kanálků teplou gutaperčou
  • uzavření vchodu do kořenových kanálků duálně tuhnoucím cementem
  • postendodontická dostavba dle rozsahu poškození korunkové části (zhotovení dlouhodobé provizorní výplně, která může být následně použita jako jádro proteticky zhotovené korunky; či dostavba zubu pouze fotokompozitní výplní s možným vyztužením korunky skelným čepem)

Pacient tedy po minimálně hodinovém ošetření odchází s již funkčně i hermeticky ošetřeným zubem. Moderní pojetí nám umožňuje sjednotit dřívější tři, né-li, více návštěv pouze do jedné. Dochází tak k časové i finanční úspoře. Vymizí tím diskomfort s vydrolováním provizorní výpně nebo nevyhovujícím mezizubním prostorem. Plně hermeticky dostavěná korunková část snižuje riziko rekontaminace kořenových kanálků ,a tím neúspěchu kořenového ošetření.