Kompozitní korunka

Při rozsáhlém poškození korunkové části zubu, kdy nejsme schopni garantovat trvanlivost výplně nebo by výplň nebyla dostatečně funkční, přichází na řadu korunková náhrada. Lze ji použít jak na živý, tak i na „mrtvý“ zub. Představme si ji jako čepičku, která hermeticky dosedá na pahýl zubu a je v ústech dlouhodobě fixována cementem. Korunka je většinou zhotovena ve spolupráci s laboratoří, a proto její výroba vyžaduje více návštěv. Životnost korunky nezávisí pouze na zvoleném materiálu, ale je do značné míry ovlivněna i spoluprací pacienta (správná hygiena, pravidelné kontroly) a stavem pahýlu před cementací. Korunkových náhrad je několik typů, lišících se svými estetickými vlastnostmi.

Pryskyřičná korunka se dnes vzhledem k vlastnostem považuje za provizorní náhradu, nebo jako sociální řešení. Vzhledem k poréznosti pryskyřice je barevně nestálá, křehká a nelze ji dostatečně leštit. Hrubý povrch způsobuje vyšší kumulaci plaku a s tím spojené vyšší riziko zánětu dásní. Používá se ve dvou indikacích. Nejčastěji v rozsahu celé dutiny ústní jako přechodné zakrytí pahýlu zubu do doby zhotovení definitivní korunky (maximálně 6 měsíců). Lze ji použít na předních zubech jako dlouhodobé provizorium, pokud si nejsme jisti jejich budoucností. Životnost takovéto dlouhodobě provizorní korunky je cca 2 roky.

Cena zahrnuje:

  • aplikace anestezie v případě živého zubu
  • broušení zubu tzv. schůdkovou preparací pro jasný okraj protetické práce (snížení rizika vzniku kazu kolem korunky)
  • zavedení retrakčního vlákna (oddálí krčkovou dáseň, zvýrazní okraj práce pro laboranta)
  • otisk situace v ústech pacienta silikonovou otiskovací hmotou, otisk protiskusu alginátovou otiskovací hmotou, registrace mezičelistních vztahů
  • individuelní výběr barvy
  • práce laboratoře (modelace, materiál)
  • při druhé návštěvě cementace zinkoxidfosfátovým cementem, doartikulace, nácvik hygieny